Jäsenet ja jäsenyys

Yhdistyksen jäsenet ovat yleislääketieteen erikoislääkäreitä ja alalle erikoistuvia.

 

Yhdistyksen jäsenet toimivat pääsääntöisesti kliinisessä työssä perusterveydenhuollossa. Terveyskeskusten johtavat lääkärit ja ylilääkärit ovat yleislääketieteen erikoislääkäreitä. Lisäksi osa jäsenistä toimii sairaaloissa, työterveyshuollon tehtävissä, opettajina, tutkijoina sekä erilaisista kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä.

 

Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2016 lopussa 1170. Jäsenmaksu oli 38 euroa vuonna 2016

 

Yhdistyksen kunniajäseniä ovat Mauri Isokoski, Pertti Kekki, Marshall Marinker, Kari Mattila, Marjukka Mäkelä ja Irma Virjo.

 

Jäsenedut

Yhdistys tukee jäsentensä ammatillista ja tieteellistä kehittymistä sekä keskinäistä yhteydenpitoa ja verkottumista monin eri tavoin sekä tiedottaa toiminnastaan näiden sivujen lisäksi myös henkilökohtaisin viestein.