Yleislääketieteen erikoislääkärin työ

Yleislääketiede on monipuolisen kliinisen osaamisen, potilas- ja väestökeskeisen työotteen sekä perusterveydenhuollon toimintaympäristön kautta oma erikoisalansa.

Yleislääketieteen erikoislääkäri on ihmisen, perheen ja yhteisön lääkäri. Taudit tai elinjärjestelmät eivät määritä hänen erikoisalaansa. Hän on potilaidensa henkilökohtainen lääkäri, joka tekee yhteistyötä muun terveydenhuollon kanssa ja toimii käytettävissään olevien voimavarojen mukaisesti. Hän koordinoi potilaan kulkua palveluverkostoissa. Yleislääketieteen erikoislääkärin pitkäkestoisille hoitosuhteille on tyypillistä laaja-alaisuus: mikään ihmiselämän alue ei ole hänelle vieras, vaan hän ottaa hoidossa huomioon potilaan fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset, kulttuuriset ja olemassaolon peruskysymyksiin liittyvät seikat.

Yleislääketieteen erikoislääkäri hallitsee laajoja kokonaisuuksia. Väestön ja sen terveyden ja asuinympäristön tuntemus sekä terveyden edistämisen ja ehkäisevien toimien asiantuntijuus kuuluvat yleislääketieteen erikoislääkärin toimintaan. Hän osallistuu myös toiminnan ja toimintaympäristön kehittämiseen.

Suomessa käytetty määrittely perustuu eurooppalaiseen yleislääketieteen erikoislääkärin määritelmään.