Yhdistyksen tehtävät

Terveydenhuollon toiminnan kehittäminen

Perusterveyden huollon koko toimintamalli on muuttumassa. Vastaanottokeskeisen toimintatavan tilalle kehitetään moniammatilliseen tiimityöhön ja potilaan aktiivisempaan osallistumiseen perustuvaa toimintamallia. Lääkäri on ammattihenkilö, jonka tehtävänä on taudinmääritys ja kokonaisnäkemyksen muodostaminen potilaan tilanteesta. SYLY jäsenistönsä tukena tässä uusien toimintatapojen käyttöön otossa.

Käypä hoito -suositusten laatimiseen osallistuminen

Käypä hoito -suositukset laatii Suomalainen Lääkäriseura Duodecim yhdessä erikoislääkäriyhdistysten kanssa. SYLY on yksi näistä erikoislääkäriyhdistyksistä. Yleislääkärit kuuluvat lähes poikkeuksetta suositusten kohderyhmään. Tämän vuoksi yleislääkärin näkemyksen saaminen jokaiseen hoitosuositustyöryhmään on tärkeää. SYLY aktivoi ja tukee jäsenistöään osallistumaan hoitosuositusten laatimiseen ja lausuntojen antamiseen valmistumassa olevista hoitosuosituksista.

Opetuksen kehittäminen

Yleislääketieteen opetus on terävöitynyt kaikilla asteilla. Perusopetusta annetaan yhä enemmän työpaikoilla, joissa opettajina toimivat kokeneet yleislääketieteen erikoislääkärit. Valtakunnallinen lokikirja on ryhdistänyt yleislääketieteen erityiskoulutusta ja muiden erikoisalojen runkokoulutuksen terveyskeskuspalvelua. Samalla opetusta on yhdenmukaistettu. Erikoislääkärikoulutuksen vuosina 2011-2012 toteutetun valtakunnallisen arvioinnin seurauksena koulutus on kehittymässä aikaisempaa suunnitelmallisemmaksi. Erikoistujien henkilökohtaiseen ohjaukseen panostetaan entistä enemmän ja heidän ohjaajansa saavat valmennusta tehtäväänsä. SYLY ja sen jäsenet ovat olleet aktiivisesti mukana kehityksessä, joka jatkuu edelleen.

Tutkimuksen kehittäminen

Kliinist√§ ty√∂t√§ tekev√§t yleisl√§√§k√§rit ovat olennainen osa yleisl√§√§ketieteen tutkijayhteis√∂√§.  Potilaitaan hoitavat l√§√§k√§rit ovat ne henkil√∂t, jotka osaavat tehd√§ ne arkip√§iv√§n ongelmista nousevat kysymykset, joilla on merkityst√§ yleisl√§√§k√§rin k√§yt√§nn√∂iss√§.  Yleisl√§√§k√§rit huolehtivat my√∂s tutkimustulosten viemisest√§ k√§yt√§nn√∂n toimintaan.  Yleisl√§√§ketieteen tutkimus voi olla kliinist√§ tutkimusta, toimintaan ja koulutukseen liittyv√§√§ tai epidemiologista tutkimusta, joissa apuna voidaan k√§ytt√§√§ eri kliinisten alojen ja tieteenalojen asiantuntijoita.  Yleisl√§√§ketiedett√§ voidaan tutkia kuitenkin vain perusterveydenhuollon sis√§ll√§. T√§ysin ulkopuolinen ei voi tehd√§ yleisl√§√§ketieteen tutkimusta. Esimerkkej√§ yleisl√§√§ketieteen tutkimusaiheista l√∂yt√§√§ mm. yleisl√§√§k√§rien eurooppalaisesta tutkimusohjelmasta, johon p√§√§see t√§st√§ linkist√§ http://www.egprn.org/index.php/research-agenda-.  SYLY:n j√§senet ovat potilaitaan hoitavia yleisl√§√§k√§reit√§, yliopisto-opettajia ja tutkijoita. SYLY toimii yhdyssiteen√§ eri toimijoiden v√§lill√§ yleisl√§√§k√§rin ty√∂n ja potilaiden hoidon kehitt√§misess√§.