Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismainen yleislääketieteen säätiö (Nordic Federation of General Practice) perustettiin vuonna 2005. Sen tehtävänä on julkaista lehteä (Scandinavian Journal of Primary Health Care), ohjata pohjoismaisten kongressien järjestämistä sekä ylläpitää tieteellistä yhteistyötä Pohjoismaiden välillä. Kullakin maalla on edustajansa säätiön hallituksessa (puheenjohtaja), lehden toimituskunnassa (kansalliset toimittajat) ja kongressikomiteassa (kansainvälisistä asioista vastaava varapuheenjohtaja). Hallitus ja muut toimielimet kokoontuvat joka vuoden keväällä Kööpenhaminassa.

Pohjoismainen yleislääkäriseminaari pidetään joka toinen vuosi vuorotellen eri maissa. Kokouksessa ovat edustettuna sekä tieteelliset että ammatillisia asioita ajavat järjestöt. Vuonna 2012 kokous pidetään Ruotsissa.

Euroopan alueen yhteistyö

Euroopan WONCA:n kongressi pidetään vuosittain (paitsi silloin, kun maailmankongressi järjestetään Euroopassa). Samassa yhteydessä on valtuuston (Council) kokous, johon kukin maa voi lähettää yhden edustajan ja yhden tarkkailijan.

Euroopan WONCA:ssa toimii kolme alajärjestöä:

  • opettajaverkosto EURACT (European Academy of Teachers in General Practice/Family Medicine). Suomalainen edustaja Markku Timonen (markku.timonen(at)oulu.fi.
  • tutkijaverkosto EGPRN (European General Practice Reserarch Network). Suomalainen edustaja on Tuomas Koskela (tuomas.koskela(at)uta.fi).
  • laatuverkosto EQuiP (European Association for Quality in GP). Suomalainen edustaja on Raija Sipilä (raija.sipila(at)duodecim.fi).

Lisäksi Euroopan WONCA tekee yhteistyötä mm. harvaan asutuilla alueilla toimivien lääkäreiden (EURIPA) ja erikoistuvien lääkäreiden (Vasco da Gama Movement) verkostojen kanssa sekä lukuisten kliinisten verkostojen kanssa, mm. EUROPREVIN kanssa.

Maailmanlaajuinen yhteistyö

WONCA (The World Organization of National Colleges) on maailman kattojärjestö. Yhdistys pyrkii lähettämään edustajansa valtuuston kokoukseen, joka kokoontuu joka kolmas vuosi pidettävän maailmankongressin yhteydessä. Maailmanjärjestöllä on alatyöryhmiä, mm. koulutuksen  ja käyntisyyluokituksen alalla. Näiden ryhmien työskentelyyn osallistuu myös suomalaisia jäseniä.