Suomen yleislääketieteen säätiö

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry keräsi säätiön perustamiseksi tarvittavan pääoman 150.000 markkaa ja vuosikokouksessaan 25.3.1994 perusti Suomen yleislääketieteen säätiön. Patentti- ja rekisterihallituksen Säätiörekisteri antoi 14.10.1997 luvan Suomen yleislääketieteen säätiön perustamiselle ja vahvisti säännöt.  

 

Säätiön tarkoituksena on yleislääketieteen tutkimuksen ja kansainvälisten yhteyksien edistäminen ja yleislääketieteen täydennyskoulutuksen järjestäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa tutkimus- ja matka-apurahoja. Suomen yleislääketieteen yhdistys ry:n hallitus valitsee Suomen yleislääketieteen säätiön hallituksen. Hallitukseen kuuluu viisi jäsentä, jotka valitaan viideksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä yksi on vuosittain erovuorossa. Säätiön hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.  

 

Säätiön käyttöpääoman muodostavat peruspääoman tuotto ja säätiölle muutoin kertyvät varat. Suomen yleislääketieteen yhdistys ry lahjoitti säätiölle WONCA EUROPE 2001 kongressin tuotosta 1 300 000 markkaa. Säätiö on jakanut vuosina 2002-2008 tunnustuspalkintoja edellisenä vuonna yleislääketieteestä väitelleille sekä matka-apurahoja yleislääketieteen kansainvälisiin kongresseihin ja kokouksiin osallistumista varten. Palkintoja ja matka-apurahoja ei ole jaettu vuoden 2008 jälkeen. Säätiön hallitus julistaa apurahoja haettavaksi, kun säätiön varat tuottavat riittävästi. Tällöin tunnustuspalkintoja voivat hakea myös vuoden 2008 jälkeen yleislääketieteen alalla väitelleet lääkärit.

 

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Myös pienet lahjoitukset ovat tervetulleita. Säätiölle voi lahjoittaa vaikkapa luentopalkkionsa ja säätiötä voi myös muistaa esimerkiksi saadessaan maksutonta lääkärin apua kollegalta. Lahjoittamisesta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Suomen yleislääketieteen säätiön hallituksen puheenjohtajaan professori Marjukka Mäkelään (marjukka.makela (at) thl.fi).

 

Säätiön säännöt.