Suomen yleislääketieteen säätiö

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry keräsi säätiön perustamiseksi tarvittavan pääoman 150.000 markkaa ja vuosikokouksessaan 25.3.1994 perusti Suomen yleislääketieteen säätiön. Patentti- ja rekisterihallituksen Säätiörekisteri antoi 14.10.1997 luvan Suomen yleislääketieteen säätiön perustamiselle ja vahvisti säännöt.  

 

Säätiön tarkoituksena on yleislääketieteen tutkimuksen ja kansainvälisten yhteyksien edistäminen ja yleislääketieteen täydennyskoulutuksen järjestäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa tutkimus- ja matka-apurahoja. Suomen yleislääketieteen yhdistys ry:n hallitus valitsee Suomen yleislääketieteen säätiön hallituksen. Hallitukseen kuuluu viisi jäsentä, jotka valitaan viideksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä yksi on vuosittain erovuorossa. Säätiön hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.  

 

Säätiön käyttöpääoman muodostavat peruspääoman tuotto ja säätiölle muutoin kertyvät varat. Säätiön hallitus julistaa tutkimusapurahoja haettavaksi kerran vuodessa. 

 

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Myös pienet lahjoitukset ovat tervetulleita. Säätiölle voi lahjoittaa vaikkapa luentopalkkionsa ja säätiötä voi myös muistaa esimerkiksi saadessaan maksutonta lääkärin apua kollegalta. Lahjoittamisesta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Suomen yleislääketieteen säätiön hallituksen puheenjohtajaan professori Marjukka Mäkelään (marjukka.makela (at) thl.fi).

 

Säätiön säännöt.  


Vuonna 2018 Suomen yleislääketieteen säätiön apurahoja jaettiin 5 kpl, yhteensä 15 000 euron edestä. Hakijoita oli 18. Apurahat on myönnetty tutkimukseen, jolla on merkitystä yleislääkärin työn kannalta.

5000 euron apuraha: LL Ansa Rantanen (Depressiiviset oireet valtimotautiriskihenkilöillä)

2500 euron apuraha: LL Suvi Hämäläinen (Raskaushepatoosin pitkäaikaisvaikutukset rekisteritietoon pohjautuen); LL Kirsi Nikander (Kuka hyötyy koululääkärin tarkastuksesta?); LL HannaMaria Roitto (Muistisairaiden helsinkiläisten neuropsykiatriset oireet ja niiden yhteys fyysiseen ja kognitiiviseen haurastumiseen ja lääkkeiden käyttöön) ja LL Nina Tusa (Osallistuvan hoitosuunnitelman vaikuttavuustutkimus – OSUVAT)

Suomen yleislääketieteen sääti

ön hallitukseen ovat vuonna 2018

kuuluneet Marjukka Mäkelä (pj,

erovuorossa 2020), Kari Mattila (erovuoros

sa 2021),

Pekka

Mäntyselkä

(erovuorossa 2022

),

Ka-

tariina Korkeila

(erovuorossa 20

18

) ja Liisa Hiltunen (erovuorossa 2019).

Apurahoja jaettiin 5 kpl, yhteensä 15

000 euron edestä. Hakijoita oli 18.

Apurahat on myönnetty

tutkimukseen, jolla on merkitystä

yleislääkärin työn kannalta

.

5000 euron apuraha: LL Ansa Rantanen (Depressiiviset oireet valtimotautiriskihenkilöillä)

2500 euron apuraha: LL Suvi Hämäläinen (Raskaushepatoosin pitkäaikaisvaikutukset rekisteritie-

toon pohjautuen); LL Kirsi Nikander (Kuka

hyötyy koululääkärin tarkastuksesta?); LL Hanna

-

Maria Roitto (Muistisairaiden helsinkiläisten neuropsykiatriset oireet ja niiden yhteys fyysiseen ja

kognitiiviseen haurastumiseen ja lääkkeiden käyttöön) ja LL Nina Tusa (Osallistuvan hoitosuun-

nitelman vaiku

ttavuustutkimus

OSUVAT)

Suomen yleislääketieteen sääti

ön hallitukseen ovat vuonna 2018

kuuluneet Marjukka Mäkelä (pj,

erovuorossa 2020), Kari Mattila (erovuoros

sa 2021),

Pekka

Mäntyselkä

(erovuorossa 2022

),

Ka-

tariina Korkeila

(erovuorossa 20

18

) ja Liisa Hiltunen (erovuorossa 2019).

Apurahoja jaettiin 5 kpl, yhteensä 15

000 euron edestä. Hakijoita oli 18.

Apurahat on myönnetty

tutkimukseen, jolla on merkitystä

yleislääkärin työn kannalta

.

5000 euron apuraha: LL Ansa Rantanen (Depressiiviset oireet valtimotautiriskihenkilöillä)

2500 euron apuraha: LL Suvi Hämäläinen (Raskaushepatoosin pitkäaikaisvaikutukset rekisteritie-

toon pohjautuen); LL Kirsi Nikander (Kuka

hyötyy koululääkärin tarkastuksesta?); LL Hanna

-

Maria Roitto (Muistisairaiden helsinkiläisten neuropsykiatriset oireet ja niiden yhteys fyysiseen ja

kognitiiviseen haurastumiseen ja lääkkeiden käyttöön) ja LL Nina Tusa (Osallistuvan hoitosuun-

nitelman vaiku

ttavuustutkimus

OSUVAT)

Suomen yleislääketieteen sääti

ön hallitukseen ovat vuonna 2018

kuuluneet Marjukka Mäkelä (pj,

erovuorossa 2020), Kari Mattila (erovuoros

sa 2021),

Pekka

Mäntyselkä

(erovuorossa 2022

),

Ka-

tariina Korkeila

(erovuorossa 20

18

) ja Liisa Hiltunen (erovuorossa 2019).

Apurahoja jaettiin 5 kpl, yhteensä 15

000 euron edestä. Hakijoita oli 18.

Apurahat on myönnetty

tutkimukseen, jolla on merkitystä

yleislääkärin työn kannalta

.

5000 euron apuraha: LL Ansa Rantanen (Depressiiviset oireet valtimotautiriskihenkilöillä)

2500 euron apuraha: LL Suvi Hämäläinen (Raskaushepatoosin pitkäaikaisvaikutukset rekisteritie-

toon pohjautuen); LL Kirsi Nikander (Kuka

hyötyy koululääkärin tarkastuksesta?); LL Hanna

-

Maria Roitto (Muistisairaiden helsinkiläisten neuropsykiatriset oireet ja niiden yhteys fyysiseen ja

kognitiiviseen haurastumiseen ja lääkkeiden käyttöön) ja LL Nina Tusa (Osallistuvan hoitosuun-

nitelman vaiku

ttavuustutkimus

OSUVAT)