Suomen yleislääketieteen säätiö

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry keräsi säätiön perustamiseksi tarvittavan pääoman 150.000 markkaa ja vuosikokouksessaan 25.3.1994 perusti Suomen yleislääketieteen säätiön. Patentti- ja rekisterihallituksen Säätiörekisteri antoi 14.10.1997 luvan Suomen yleislääketieteen säätiön perustamiselle ja vahvisti säännöt.  

 

Säätiön tarkoituksena on yleislääketieteen tutkimuksen ja kansainvälisten yhteyksien edistäminen ja yleislääketieteen täydennyskoulutuksen järjestäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa tutkimus- ja matka-apurahoja. Suomen yleislääketieteen yhdistys ry:n hallitus valitsee Suomen yleislääketieteen säätiön hallituksen. Hallitukseen kuuluu viisi jäsentä, jotka valitaan viideksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä yksi on vuosittain erovuorossa. Säätiön hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.  

 

Säätiön käyttöpääoman muodostavat peruspääoman tuotto ja säätiölle muutoin kertyvät varat. Säätiön hallitus julistaa tutkimusapurahoja haettavaksi kerran vuodessa. 

 

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Myös pienet lahjoitukset ovat tervetulleita. Säätiölle voi lahjoittaa vaikkapa luentopalkkionsa ja säätiötä voi myös muistaa esimerkiksi saadessaan maksutonta lääkärin apua kollegalta. Lahjoittamisesta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Suomen yleislääketieteen säätiön hallituksen puheenjohtajaan professori Marjukka Mäkelään (marjukka.makela (at) thl.fi).

 

Säätiön säännöt.  


Suomen yleislääketieteen säätiön apurahat 2018 ovat nyt haettavissa!

Katso lisätiedot tästä!


Vuonna 2017 säätiö jakoi apurahoja seuraavasti:

2 kk apuraha (5000 euroa):

LL Kirsi Nikander / Kuka hyötyy koululääkärin tarkastuksesta?

1 kk apuraha (2500 euroa): 

LL Elina Paloniemi / Lääkäriksi kasvaminen ja itsehavainnointikyvyn kehittyminen lääketieteen opintojen aikana

LL Niko Perttilä / Ikääntyneiden gerastenia ja kaatumiset

LL Marianne Riekki / Yleislääketieteeseen erikoistuvien lääkäreiden itsehavainnoinnin kehittyminen ja sen merkitys potilaan toimijuuden havainnointiin

LL Heidi Varis / Lapsuuden perherakenteen vaikutus jälkeläisen hyvinvointiin, psykososiaaliseen ja somaattiseen terveyteen aikuisiällä


Hakijoille myönnetty apuraha on tarkoitettu virkavapauteen väitöskirjaan tähtäävää tutkimustyötä varten.