Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutus

Yleislääketieteen erikoislääkärin koulutus tapahtuu kuuden vuoden koulutusohjelmassa, jonka runkokoulutusosa on kaksi vuotta. Joissakin tiedekunnissa tämä osuus muodostuu kahden vuoden yleislääketieteen erityiskoulutuksesta (YEK). Eriytyvä koulutus sisältää vähintään neljän vuoden opinnot, joista pääosa suoritetaan ohjattuna terveyskeskuksessa. Terveyskeskuskoulutuksen sekä muiden kliinisten erikoisalojen koulutuksen (sairaalassa suoritettavan koulutuksen) keskinäinen suhde vaihtelee jonkin verran tiedekunnissamme.
Koulutusohjelmien tarkemmat tiedot löytyvät tiedekuntien nettisivuilta:

 

Helsinki 1 ja Helsinki 2
Kuopio
Oulu 1  ja  Oulu 2 
Tampere
Turku

 

Yleislääketieteen erikoistumiskoulutuksen tulee olla ohjattua ja koostua monipuolisesta työstä perusterveydenhuollon (terveyskeskuksen) eri osa-alueilla.   Kouluttajan /ohjaajan tulee olla aina alan erikoislääkäri, joka on osallistunut pedagogiseen koulutukseen. Pelkkä uuteen työpaikkaan perehtyminen tai päivittäisten ongelmien ratkaiseminen ei riitä ohjaukseksi, vaan suunnitelmallisilla ohjaustunneilla opiskellaan yleislääketieteen keskeisiä osaamisalueita yhdessä kouluttajan/ohjaajan kanssa. Koulutuspaikan tulee järjestää 100 tuntia vuodessa toimipaikkakoulutusta, johon erikoistujan on mahdollisuus osallistua. Lisäksi erikoistujan tulee suorittaa teoreettinen kurssimuotoinen koulutus ja (moniammatillinen) johtamiskoulutus. Näistäkin löytyy tietoa tiedekuntien verkkosivuilta. Osaamista ohjaava arviointi kuuluu erikoislääkärikoulutukseen oleellisena osana ja erikoistuvan tulee myös arvioida oppimisympäristönsä. Erikoistumisen loppuvaiheessa suoritetaan myös kirjallinen loppukuulustelu

Kouluttajien/Ohjaajien koulutuksesta löytyy tietoa mm. tiedekuntien ja yliopistollisten sairaanhoitopiirien sivuilta. Ohjaajille tarkoitettu opas OHJAUKSESSA osaamista, oivallusta ja onnistumisen iloa löytyy verkosta sivulta http://www.duodecim.fi/koulutus/julkaisut.

 

Kuvio 1. Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen rakenne 2018. Vaatimukset vaihtelevat yliopistoittain.

Valtakunnallinen kuulustelu

 

Johtamiskoulutus 10 op

 

Toimipaikan ulkopuolinen koulutus 

vähintään 100−120 h, josta 20−40 tuntia yliopiston järjestämää

 

Toimipaikkakoulutus 100 h/vuosi

 

Säännöllinen henkilökohtainen (ryhmämuotoinen) ohjaus 4h/kk

 

Runkokoulutus 2 vuotta:

• vähintään 9 kkmonipuolistaterveyskeskustyötä

Eriytyvä koulutus 4 vuotta:

• 2−3 v monipuolista terveyskeskustyötä
• ja 1−2 v muiden kliinisen lääketieteen erikoisalojen palvelua