Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutus

Yleislääketieteen erikoislääkärin koulutus tapahtuu kuuden vuoden koulutusohjelmassa, jonka runkokoulutusosa on kaksi vuotta. Joissakin tiedekunnissa tämä osuus muodostuu kahden vuoden yleislääketieteen erityiskoulutuksesta (aikaisemmin nimellä perusterveydenhuollon lisäkoulutus, "eurokoulutus"). Eriytyvä koulutus sisältää vähintään neljän vuoden opinnot, joista pääosa suoritetaan ohjattuna terveyskeskuslääkärin virassa. Terveyskeskusjakson sekä kliinisen erikoisalapalvelun (sairaalassa suoritettavan palvelun) keskinäinen suhde vaihtelee jonkin verran tiedekunnissamme.

 

Koulutusohjelmien tarkemmat tiedot löytyvät tiedekuntien nettisivuilta

 

Helsinki

Kuopio

Oulu

Tampere

Turku


Yleislääketieteen erikoistumiskoulutuksen palvelun tulee olla ohjattua ja koostua monipuolisesta työstä perusterveydenhuollon (terveyskeskuksen) eri osa-alueilla. Ohjaajan/kouluttajan tulee olla aina alan erikoislääkäri, joka on osallistunut ohjaajakoulutukseen. Pelkkä uuteen työpaikkaan perehtyminen tai päivittäisten ongelmien ratkaiseminen ei riitä ohjaukseksi, vaan suunnitelmallisilla ohjaustunneilla opiskellaan yleislääketieteen keskeisiä osaamisalueita yhdessä kouluttajan/ohjaajan kanssa. Koulutuspaikan tulee järjestää 100 tuntia vuodessa toimipaikkakoulutusta, johon erikoistujan on mahdollisuus osallistua. Lisäksi erikoistujan tulee suorittaa teoreettinen kurssimuotoinen koulutus ja (moniammatillinen) johtamiskoulutus. Näistäkin löytyy tietoa tiedekuntien verkkosivuilta. Oppimista ohjaava arviointi kuuluu erikoislääkärikoulutukseen oleellisena osana ja erikoistuvan tulee myös arvioida oppimisympäristönsä. Erikoistumisen loppuvaiheessa suoritetaan myös kirjallinen loppukuulustelu

Ohjaajien koulutuksesta löytyy tietoa mm. tiedekuntien ja yliopistollisten sairaanhoitopiirien sivuilta. Ohjaajille tarkoitettu opas OHJAUKSESSA osaamista, oivallusta ja onnistumisen iloa löytyy verkosta sivulta http://www.duodecim.fi/koulutus/julkaisut.