Yleislääketieteen erityiskoulutus

Yleislääketieteen erityiskoulutus (YEK) on kahden vuoden mittainen suomalaisessa tiedekunnassa lääkärin peruskoulutuksensa saaneiden kohdalla. Tätä koulutusvaihetta tarvitaan toimittaessa yleislääkärinä sosiaaliturvajärjestelmässä muissa EU:n alueen maissa kuin Suomessa. Lisäksi YEK muodostaa joissakin tiedekunnissamme yleislääketieteen erikoistumisen runkokoulutuksen. Suomen ulkopuolella EU:n alueella valmistuneiden erityiskoulutus kestää kolme vuotta.

YEK muodostuu ohjatusta palvelusta terveyskeskuksessa ja sairaalassa. Terveyskeskuspalvelua tulee olla vähintään yhdeksän kuukautta, mikä tulee suorittaa suorassa palvelussuhteessa kunnalliseen työnantajaan. Muita erikoistumisaloja suorittavien vastaava yhdeksän kuukauden terveyskeskuskoulutus voi tapahtua muunkinlaisessa, hyväksyttävässä työsuhteessa, mutta ohjaajan tulee tällöinkin olla suorassa työsuhteessa kunnalliseen työnantajaan.

Sairaalapalvelua tulee suorittaa vähintään kuuden kuukauden ajan. Loput palvelusta voi suorittaa joko terveyskeskuksessa tai sairaalassa. Ns. muuta perusterveydenhuoltoon liittyvää palvelua hyväksytään puoli vuotta. Koulutusvaiheeseen liittyy 16 tunnin teoriakoulutus, joka perehdyttää sosiaaliturvaan ja terveydenhuollon hallintoon.

Nuorten lääkärien yhdistyksen opas on hyödyllinen tässä uran vaiheessa ja se löytyy verkkosivulta http://www.nly.fi/content/yek-opas 

Tiedekuntien yhteinen valtakunnallinen lokikirja on saatavissa seuraavilta verkkosivuilta:

 

Helsinki

Kuopio

Oulu

Tampere

Turku

 

Lisäksi kannattaa tutustua Nuorten lääkärien yhdistyksen YEK-oppaaseen (http://www.nly.fi/content/yek-opas), joka sisältää hyödyllistä tietoa perusterveydenhuollon toiminnasta jatkokoulutusvaiheen lääkärille.