Yleislääketieteen erikoislääkärit Suomessa

Yleislääketiede on erikoisaloita suurin. Suomen Lääkäriliiton tilastoinnin mukaan maassamme oli 1.1.2016 työikäisiä yleislääketieteen erikoislääkäreitä 2 396 ja heistä naisia oli 64 %.

Yleislääketieteen erikoislääkäreitä, joilla yleislääketiede on ainoa tai viimeisin erikoisala, oli 1 748.  Yleislääketieteen erikoislääkäreiden keski-ikä oli 51 vuotta.

Yleislääketieteen erikoislääkäreistä noin 70 % työskentelee terveyskeskuksessa, 5 % sairaalassa, 5 % muussa kunnallisessa toimipaikassa, 15 % yksityisvastaanotoilla ja 5 % muissa toimipaikoissa. Terveyskeskuksissa työskentelevistä lääkäreistä n 25-30% on yleislääketieteen erikoislääkäreitä.